Song Title
03. Kono Hito -Akico's English Ver.-
06. Kono Hito -Akico's English Ver.- [Original Karaoke]