Song Title
01. Flower Crown
02. Seiya no Tomoshibi
03. Uchuu no Kaiga
04. Sougen no Ongaku
05. Kouro
06. Be in love