Song Title
01. YOAKE WA CHIKAI
02. Tokyo Anettai
03. Work!
04. Renge
05. mannequin
06. KOPERINIKUS (Copernicus)
07. Right now
08. Sou-densen
09. Mata Asu mo Sukoshi Dake Ganbarou to Omou
10. ROCK DAYZ