Song Title
01. Fukai Mori
02. Tsubasa no Keikaku
03. Fukai Mori [Instrumental]
04. Tsubasa no Keikaku [Instrumental]