Song Title
01. Honjitsu wa Seiten Nari
02. 10W40
03. Honjitsu wa Seiten Nari [Instrumental]
04. 10W40 [Instrumental]