Song Title
01. ARIADONE (Ariadne) no Ito
02. Boku-tachi no Ketsudan
03. ARIADONE (Ariadne) no Ito [ZZ8 Remix]
04. ARIADONE (Ariadne) no Ito [Instrumental]